გამოიყენე შენი კონსტიტუციური უფლება!

მიიღე კვალიფიციური იურიდიული დახმარება!

Phone

+995 598 70 08 20; +995 555 65 91 00

იურიდიულ-საკონსულტაციო კომპანია  T&A Law LTD  დაფუძნდა 2014 წელს და მას შემდეგ, ამ კომპანიის იურისტები აქტიურად ახორციელებენ კლიენტების ინტერესების დაცვას. ამ ხნის განმავლობაში დაგროვებული ცოდნა და გამოცდილება იმის საფუძველს იძლევა, რომ სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე სუბიექტი მიიღებს არა მარტო კვალიფიციურ და იურიდიულად გამართულ სამართლებრივ კონსულტაციასა თუ მომსახურებას, არამედ, ჩვენი თანამშრომლობის შედეგი იქნება მისი წარმატებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის საწინდარი.

იურიდიულ-საკონსულტაციო  კომპანია T&A Law LTD-ში  (შპს ,,თი ენდ ეი ლოუ“) დასაქმებული ადვოკატების საქმიანობის სფეროა კერძო და ადმინისტრაციული სამართალი. ბიზნეს სუბიექტისა თუ ეკონომიკური ურთიერთობის რიგითი მონაწილისთვის ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია ამა თუ იმ სამართლებრივ შემთხვევასთან გამკლავება. სწორედ ამიტომ, თითოეული თქვენგანი იმსახურებს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების სათანადო ფორმით რეალიზებას, რაც უკავშირდება სახელმწიფო თუ კერძო სუბიექტებთან კანონით დადგენილი წესით კომუნიკაციასა და თანამშრომლობას, საჭიროების შემთხვევაში კონფლიქტის სწრაფ და ეფექტურ მოგვარებას.

კომპანია ორიენტირებულია კლიენტების პრობლემების სწრაფად და ეფექტურად გადაჭრაზე. კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება კი თქვენი წარმატების საწინდარია.

 

Facebook
Instagram