გამოიყენე შენი კონსტიტუციური უფლება!

მიიღე კვალიფიციური იურიდიული დახმარება!

Phone

+995 598 70 08 20; +995 555 65 91 00

თორნიკე ართქმელაძე, მმართველი პარტნიორი.

განათლება:

2015 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი.

2017 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსისტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა.

2017 წლიდან დღემდე სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, დოქტორანტურის საფეხურზე კერძო სამართლის მიმართულებით.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წელი – სს “საქართველოს რკინიგზა”

2015 წლის აპრილიდან დეკემბრამდე – სსიპ “აღსრულების ეროვნული ბიუროს” გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების სამსახური

2016 წლის აპრილიდან დღემდე – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის იურიდიული მიმართულების მოწვეული ტრენერი

2016 წლიდან დღემდე – კერძო საადვოკატო პრაქტიკა

2019 წლიდან დღემდე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი

სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური

 

ალექსანდრე ციცვიძე, მმართველი პარტნიორი.

განათლება:

2015 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი.

2017 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა კერძო სამართლის მიმართულებით

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლის ივნისიდან დეკემბრამდე – სტაჟირება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში

2015 წლის მარტსა და აპრილში – სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა – სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული საქმისწარმოების სამსახური

2015 წლის აგვისტოდან 2016 წლის იანვრამდე – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) იურიდიული დახმარების ცენტრი

2016 წლიდან დღემდე – კერძო საადვოკატო პრაქტიკა

2018 წლიდან დღემდე – თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესსამართლის სამაგისტრო პროგრამის მოწვეული ლექტორი

სამუშაო ენები: ქართული და რუსული

Facebook
Instagram